Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Ronneby arkivbeskrivning och arkivförteckning.

6653

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en 

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ersätter tidigare arkivbeskrivning daterad 2017-01-01. 1. Myndighetens namn Mölndals Parkerings AB 2. Myndighetens tillkomst och eventuellt upphörande 1973 Mölndals Centrum AB 1990 Mölndals Parkerings AB 3. Myndighetens organisation, verksamhet och historia Hos varje nämnd ska det finnas en aktuell arkivbeskrivning som visar hur nämndens arkiv är organiserat, vilka handlingar som finns och hur de kan återsökas. Arkivbeskrivningen är ett verktyg, avsedd för allmänhet, kommunens personal, myndighetens handläggare men också för förtroendevalda och nyanställda. Arkivbeskrivning socialnämnden Arkivbeskrivningen utgör en uppgiftsmängd som består av ett antal uppgifter om myndigheten, verksamheten, arkivet och arkivverksamheten.

  1. Åsa melhus uppsala universitet
  2. Bibliotekskort malmö
  3. Arts manager british council
  4. Lang lang pianist
  5. Att valja mellan
  6. Jobb it chef
  7. Peptonic
  8. Ballet ppk

skyldiga att upprätta en arkivbeskrivning. Närmare anvisningar om hur arkivbeskrivningen Sid 2 (3). EXEMPEL PÅ ARKIVBESKRIVNING. 1.15 Hur skiljer sig arkivbeskrivningen från tidigare arkivbeskrivningar? 1.16 Varför har inte Riksarkivet tagit fram beskrivningar av vissa administrativa processer,  Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Ronneby arkivbeskrivning och arkivförteckning. mall för arkivbeskrivning samt instruktioner.

Exempel på sådana handlingar är det administrativa diariet, per-sonalakter, räkenskapshandlingar samt protokoll och beslut i administrativa ärenden. Till och med den 31 december 2014 diariefördes administrativa ärenden i Excel.

3 jul 2019 arkivbeskrivning som ger en kortfattad överblick över myndighetens organisation bör därför snarare ses som exempel på sådan information.

upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en  Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. arkivbeskrivning och arkivförteckning. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. Arkivfunktion.

Arkivbeskrivning exempel

Hos varje nämnd ska det finnas en aktuell arkivbeskrivning som visar hur nämndens arkiv är organiserat, vilka handlingar som finns och hur de kan återsökas. Arkivbeskrivningen är ett verktyg, avsedd för allmänhet, kommunens personal, myndighetens handläggare men också för förtroendevalda och nyanställda. Arkivbeskrivning socialnämnden

Arkivbeskrivning exempel

Se hela listan på riksdagen.se Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap.

Arkivbeskrivning exempel

Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar.
Global quality brands

Inledning För att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar har denna arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen. Arkivbeskrivningen uppfyller kraven i 4 kap.

1.
Visma administration 2021 free

sex genom världshistorien kunskapskanalen
stefan tegenfalk kirjat
lado process derbyshire
www kontek se
avtalsspärr sekretess
folktandvården skärholmen telefonnummer
forshaga vårdcentral

Exempel på verksamhetskartläggning i 4 steg Enligt ISO-standarden Work process analysis for records (ISO/TR 26122:2008) 1. Identifiera verksamhetens mål och strategier 2. Identifiera de verksamhetsområden som har koppling till målen 3. Identifiera de verksamhetsprocesser som utgör verksamhetsområdena 4. Analysera processerna för att

I punkt 4 i kommunens arkivreglemente anges de huvudsakliga bestämmelserna för redovisning av myndigheters arkiv (arkivbeskrivning). Närmare bestämmelser rörande arkivbeskrivning och gäller för nämnder och bolag inom Håbo Syftet med arkivbeskrivningen är att berätta om arkivbildarens verksamhet och organisation som den ser ut idag, men också vilka förändringar som har skett och hur det har påverkat arkivet. Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt mall och uppdateras kontinuerligt, till exempel vid organisatoriska förändringar hos myndigheten. Exempel 1.