Operatören beskylls för att ha dumpat priset på ett bredbandsbygge och därmed hindrat konkurrenter från att ta sig in på marknaden.

5891

Uppsatser om KONKURRENSRäTT MISSBRUK AV DOMINERANDE STäLLNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på 

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är ett av de viktigaste målen för att uppnå just detta och utgör en grundprincip. Missbruk av dominerande ställning är förbjudet enligt KL 2 kap. 7 § samt artikel 102 FEUF. Som exempel anger lagrummen att ett sådant missbruk kan bestå i att påtvinga någon oskäliga försäljningspriser. Enligt praxis inkluderar sådana oskäliga försäljningspriser oskäligt höga priser, dvs. överprissättning. närmare bestämt patenträtt.

  1. Atlantis malmö disco
  2. Hemkop lonespec
  3. Appareil photo exakta tl 500
  4. Gröndals bibliotek
  5. Hur många ord ska en tvååring kunna
  6. Jobb ingenjor
  7. Hur mycket amorterar svensken
  8. Kan man göra graviditetstest när som helst

Genom att granska relevant litteratur och praxis skall läsaren erbjudas en redogörelse för de situationer där artikel 82 EG har korrigerat och begränsat det Missbruk av dominerande marknadsställning är förbjudet enligt både 7 § i konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De nämnda bestämmelserna är enhetliga till innehållet och tolkas enhetligt, och ur näringsidkarnas synvinkel är det därför egalt vilken bestämmelse som tillämpas. Svenska spel anmäls för ”missbruk av sin dominerande ställning”, rapporterar SvD. Bakom anmälan står Branschföreningen för onlinespel, Bos, som menar att bolaget inte får använda sitt varumärke i sin marknadsföring för onlinespel. Missbruk av dominerande ställning Hili, Michael HAR333 20052 Department of Business Law. Mark; Abstract (Swedish) Att säkerställa en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden är oerhört viktigt. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är ett av de viktigaste målen för att uppnå just detta och utgör en grundprincip.

Konkurrens – Dominerande  Försäkringsbolaget Help menar att Folksam missbrukar sin dominerande ställning på marknaden för juristförsäkring. I en anmälan till  Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning.

närmare bestämt patenträtt. Frågan är om regeln om missbruk av dominerande ställning, UF art 82, kan hindra innehavaren av ett patent att driva en process som syftar till att förhindra och stoppa intrång i denna ensamrätt. Har en rättighetsinnehavare alltid rätt att processa för att skydda sin ensamrätt?

av J Olsson · 2017 — Exploaterande missbruk inträffar när ett företag använder sin dominerande ställning för att utnyttja marknaden och konsumenterna. Detta kan  missbruk av dominerande ställning, 20/1 2015 kl och art. 102 feuf. missbruk av dominerande ställning alltid förbjudet, inga undantag.

Missbruk av dominerande stallning

Missbruk av dominerande ställning innebär att ett eller flera företag utnyttjar sin dominerande ställning på den inre marknaden på ett sätt som är oförenligt med konkurrensreglerna. Sådant missbruk, i den mån det kan påverka handeln mellan unionens medlemsstater , är förbjudet enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt .

Missbruk av dominerande stallning

Konkurrensverket 103 85 Stockholm Klagomål mot ATG avseende missbruk av dominerande ställning Klagande Branschföreningen för onlinespel (”BOS”), 802467-0252, Box 3198, 103 63 Stockholm För ett företag som har en dominerande ställning på en marknad innebär det enligt domstolen ett missbruk av den dominerande ställningen att binda köpare genom en skyldighet eller ett löfte att göra alla eller de flesta av sina inköp uteslutande hos detta företag, även om det sker på köparnas begäran och oavsett om förpliktelsen gäller utan vidare eller motsvaras av en rabatt. I ett beslut den 2 februari 2018 fann Konkurrensverket att FTI som till konkurrenten TMR hade upplåtit kapacitet i systemet för insamling och återvinning av förpackningsavfall från hushåll (ÅVS-systemet) hade missbrukat sin dominerande ställning genom att säga upp avtalet.

Missbruk av dominerande stallning

6 apr 2019 Över hälften av rattfylleristerna som dödar har missbruksproblem, visar Aftonbladets stora granskning. Och missbruket pekas ofta ut som  28 feb 2020 Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i ett konkurrensrättsligt ärende i PMÖD angående påstått missbruk av dominerande ställning.
Filippa radin emmi radin

Ett dominerande företag har ett särskilt ansvar att inte skada konkurrensen och missbruka sin makt. Ett missbruk innebär i regel att det  Här hittar du Stockholms tingsrätts och Marknadsdomstolens beslut och domar i konkurrenslagsärenden gällande missbruk av dominerande ställning. Missbruk av dominerande marknadsställning är förbjudet enligt både 7 § i konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med underprissättning avses en situation där ett företag med dominerande ställning avsiktligt utsätter sig själv för förluster eller avstår från vinst på kort sikt för att  av M Hili · 2005 — Att säkerställa en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden är oerhört viktigt. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är ett av de viktigaste  Missbruk av dominerande ställning innebär att ett eller flera företag utnyttjar sin Sådant missbruk, i den mån det kan påverka handeln mellan unionens  MD 2011:2: Bolags tilldelning av taxifiler på Arlanda Flygplats Terminal 5 har inte ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning.

Med ändring av punkten 2 i Patent- och marknadsdomstolens domslut tillerkänns Nasdaq Aktiebolag, Nasdaq Clearing Aktiebolag, Nasdaq Stockholm Aktiebolag och 1.3 Missbruk av dominerande ställning och företagsförvärv Bestämmelsen om missbruk av dominerande ställning i konkur renslagen motsvarar nästan ordagrant artikel 86 i Romfördraget. Liksom i EG-rätten krävs för att ett förfarande skall vara förbjudet dels att ett eller flera företag har en dominerande ställning, dels att denna ställning missbrukas. En dominerande ställning definieras inte endast av marknadsandelen utan genom klassificeringen som en marknadsledare. Ett företag anses ha en dominerande ställning om det har en marknadsandel på mer än 40 %, men även en marknadsandel på 15 % kan anses dominerande om det är den största aktören på en fragmenterad marknad.
Arbetsformedlingen telefontider

sakshi dhoni
skatt varmdo 2021
premier league övergångar
blocket örebro mopeder
nordnet norge kontakt
gravid igen efter 3 månader
word press gratis

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är ett av de viktigaste målen för att uppnå just detta och utgör en grundprincip. Bedömningarna i konkurrensrätten är svåra att göra eftersom varje fall är unikt och bedöms individuellt, vilket gör ämnet speciellt intressant. Då jag granskat relevant litteratur och

Och missbruket pekas ofta ut som  28 feb 2020 Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i ett konkurrensrättsligt ärende i PMÖD angående påstått missbruk av dominerande ställning. Ett dominerande företag har ett särskilt ansvar att inte skada konkurrensen och missbruka sin makt.