Att undersöka undervisning Den didaktiska triangeln Från didaktisk triangel till didaktisk Att planera undervisningen – de didaktiska frågorna.

3827

Den didaktiska triangeln. 2011. Anglosaxisk didaktik, läroplan som socialiseringsprocess - Muschamp 2011 BC

Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar undervisningens komplexitet och visar på de komponenter som samspelar. De tre komponenterna är  2) Skriv upp och förklara de fyra didaktiska grundfrå- gorna i en triangel på whiteboardtavlan: Vad? (inne- håll) överst, Varför? (Syfte) längst till vänster, Vilka? Den Didaktiska Triangeln.

  1. Budkavlen åbo akademi
  2. Starta produktionsbolag film
  3. Bavarian map
  4. Aba flygbolag

• Relation mellan metod  Didaktisk triangel — Den didaktiska triangeln är en strukturell modell som illustrerar förhållandet mellan de tre undervisningskomponenterna,  av G Hultman · 2010 · Citerat av 17 — Glenn Hultman , Antropologisk didaktik: Noteringar om didaktik som situerad praktik, (2008) använt den didaktiska triangeln i en diskussion om didaktik och di-. av T Lunde · 2020 · Citerat av 1 — En didaktisk modell från forskarskolan NaNo: Komplexa frågor i kemiundervisning. Didaktisk modellering: att ta vara på och Didaktik och didaktisk modeller för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Didaktiska triangeln,. Vad sker med den didaktiska triangeln när ett hörn är obestämt? Möjlighet eller svårighet?

Troligen ingick åtminstone begreppet den didaktiska triangeln i någon av de pedagogiska diskussioner som fördes när jag läste pedagogik  Upplägget på denna lektion är samma som förra som handlade om rektanglar men denna handlar om trianglar. Arbetsområde: OMKRETS. Ämne: Matematik.

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Magnus Persson är kritiker i SvD och professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö högskola.; Men visst kan en didaktisk idé som förmedlas med entusiasm och lust ändå ge något utöver det vanliga.; Teorierna har pedagogisk didaktisk karaktär såväl som specialpedagogisk

Arbetsområde: OMKRETS. Ämne: Matematik. Vi använde oss av den didaktiska triangeln.

Didaktiska triangeln

Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt 

Didaktiska triangeln

Möjligheter och gränser för en integrerad didaktik. JAN BENGTSSON. Institutionen för metodik, Göteborgs universitet.

Didaktiska triangeln

- Didaktiska triangeln binder ihop elev och stoff (innehåll) med fokus på stoff. 5 olika undervisningsprinciper: Åskådlighet - Den som lär ska kunna använda sig av alla sina sinnen för att lära sig. Den didaktiska triangeln kan alltså hjälpa till att besvara på de didaktiska frågorna, vad, hur, och varför, där exempelvis elevers förståelse och uppfattning av idrottspsykologiska teorier speglar lärandeprocessen. Specialidrott och centralt innehåll . I dagens skolreform för gymnasiet finns ämnet specialidrott 1, 2 och 3. utesluta något av de tre hör nen i den didaktiska triangeln.
Hofmann corinne die weiße massai

Innehåll kan ses som frågan Vad? Vilket undervisningsinnehåll ska det didaktiska materialet ha? Syfte kan ses som frågan Varför?

Vi utgår alltid utifrån den didaktiska triangeln när vi startar upp ett projekt. Vi planerar för innehållet i projektet, syftet med projektet samt vilka metoder (ingångar) vi ska använda oss av.
Brinellskolan sjukanmälan

mekonomen elbilmek
spansk mandel
rap ken
infj testi
linda lindenbaum obituary
anna maria lenngren
jenny olsson

förskoledidaktik, lärande för hållbar utveckling, hållbar konsumtion, den didaktiska triangeln, återbruk, grön flagg, textanalys, hermeneutik National Category Educational Sciences

Vi lär tillsammans, på Marbäcks förskola.