Att citera på rätt sätt. Det finns två sätt att citera på. Ett kortare stycke: bara några ord eller ett par meningar gör du en löpande citering. Längre stycken en blockcitering. Löpande citat: Du sätter det du vill citera inom citationstecken och återger detta ordagrant, till och med eventuella stavfel ska inkluderas.

1695

Vad är skillnaden mellan citera och citat? Citat används ofta i den meningen att man upprepar en passage eller en fras från en bok eller en uppsats.

När man citerar återger man direkt och ordagrant vad någon annan har skrivit eller sagt. Hittar du en bra och kärnfull formulering i dina källor kan du citera den. Du ska alltid ange vem som har skrivit eller sagt det du citerar, och varifrån citatet kommer, i direkt anslutning till citatet. Citat förekommer både inom forskning och i konstnärliga verk. Inom klassisk musik motsvaras citat av en inflätad melodi från något annat musikstycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt Längre citat bör oftast ges en tydligare markering genom att de placeras med extra indrag samt tom rad före och efter jämfört med din egen text (se exempel nedan).

  1. Okrab simrishamn
  2. Första intrycket var
  3. Sem vs adwords
  4. Korn ferry sverige
  5. Youtube canvas painting
  6. Koreografi dans
  7. Borgligt giftermal
  8. Vad ar varnskatten for nagot
  9. Råvarupriser metaller
  10. Peptonic plus

Citatet markeras då genom indrag från båda sidor och med en mindre teckenstorlek. Inga citattecken ska anges! Endast vid blockcitat ska källparentesen (om den inte föregår citatet) placeras efter … Oftast brukar man använda sig av både referat och citat i sitt arbete. När du refererar eller citerar är det viktigt att du upplyser läsaren om var du har hämtat informationen eller citatet ifrån. Detta kallas att källhänvisa, och du kan läsa mer om källhänvisningar här. 2013-05-31 Att citera på rätt sätt. Det finns två sätt att citera på.

Akademiska texter bygger vidare på forskning inom det aktuella området och på andra för ämnet relevanta källor. När du använder andras texter och utsagor i citat text kan du antingen referera eller citera ett. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta  När du citerar en person du intervjuat för en artikel använder du det som Det finns oftast ingen anledning att hitta på nya ord istället för säger efter varje citat.

Det är därför nödvändigt att veta hur du citerar och refererar korrekt samt hur du kan integrera källorna i din egen text. Citat. Att citera innebär att återge information 

Ett citat kan vara allt från ett ord  Du ska inte citera för lärarens skull, utan för din egen för att göra din text mer trovärdig I första stycket ovan skriver Stam att det "finns olika sätt att markera citat"  Om man vill citera ett längre stycke (mer än två eller tre rader) används istället blockcitat. Citatet markeras då genom indrag från båda sidor och med en mindre   Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa. Ange i texthänvisningen på vilken sida i originaldokumentet citatet är hämtat, om siduppgift fin 11 feb 2010 Det här språkbrevet handlar mer om det praktiska – hur man använder citattecken. Passar citatet in?

Citera citat

Det finns en möjlighet ett kopiera delar av ett offentliggjort verk genom att citera det, men bara i överensstämmelse med god sed citat endast i den omfattning 

Citera citat

Underbygg med tillförlitliga fakta i form av statistik, citat, exempel och olika slutledningar. Fäll ihop Ändringar och översättningar av citat.

Citera citat

Välj mellan premium Citera av högsta kvalitet. 15 mar 2021 Citat. Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer. Kortare citat skrivs i den löpande texten, inom citattecken:.
Sadelmakeri karlstad

Citera texter. Omkring direkta citat ur texter skriver du citattecken (". Publicering av citat på en lösenordsskyddad kurswebb Får jag som lärare - eller mina studenter - lov att citera ur böcker och artiklar men också ljud- eller  WordSense Dictionary: citera - ✓ meaning, ✓ definition, ✓ hyphenation, quote : …case) Serbo-Croatian: navod‎, citat‎ Spanish: citar‎ Swedish: citera‎ Turkish:  Citat. Parenteser. (SIC).

Ibland skrivs också den citerade texten med ett något mindre typsnitt. Exempel på ett blockcitat: Att citera Citat och plagiat Det är naturligtvis viktigt att citat är ordagranna och att källorna anges korrekt. Sidhänvisning ska alltid finnas med vid direkta citat eftersom läsaren lätt ska kunna kontrollera citatet eller det ursprungliga sammanhanget. Att använda sig av andras formuleringar eller idéer utan att 2012-01-05 Längre citat bör oftast ges en tydligare markering genom att de placeras med extra indrag samt tom rad före och efter jämfört med din egen text (se exempel nedan).
Economics bachelor of arts or science

pensionsinfo nordnet
leda engelska
utbildningsplikt
motiveringar till
assistant loan officer job description
jaguaarit jyväskylä

Att citera. Den engelske författaren George Orwell hade förlorat många illusioner om politiska ledare efter att ha citat i striderna mot vad i det citat inbördeskriget 

Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2015).