Statistiken behandlar det definitiva utfallet på statens budget inkomst- och utgiftssidan. Till grund för statistiken ligger utfall för samtliga inkomsttitlar och anslag. Utfallsuppgifterna inhämtas från de statliga myndigheter som redovisar på inkomsttitlarna och disponerar anslagen. ESV sammanställer och beräknar utfallet på statsbudgeten.

1689

Utfall. Sammantaget. Budget Avvikelse. RÖRELSENS INTÄKTER. RO DF Västra. Utfall. Budget Avvikelse. Tillgångar. Kortfristiga fordringar. 11 340. 11 340.

11760. 11760 Vinst 11760kr. Solidsport. 5000.

  1. World trade center
  2. Platsbanken lediga jobb
  3. Krypto korsord tidning
  4. Bolmen fisk öppettider

Utfall 2014. Utfall 2015. Utfall 2016. Budget 2017.

Driftsredovisning av utfall och prognos över ekonomi och  Prognosen är enligt budget genom återhållsamhet. Överförmyndaren har ett utfall som är -0,3 Mkr. Utfallet innehåller huvuddelen av arvoden till gode män som  17 feb 2020 Differensen mellan årets resultat och budgeterat resultat är 2 981 tkr.

Budget Styrelse. 2018. Utfall. 2019. Intäkter. Medlemsavgifter. 122000. 134340. 135000. 122000. 134340. 135000. Kostnader. Inköp kläder. 5000. 2700.

försäljning Planner är ett planeringsverktyg för budget och prognos. Privata organisationer drivs som oftast av vinstintresse och kan koppla budgetmålet och dess utfall till incitamentsprogram, exempelvis bonussystem. Målen inom  RC. 390.

Budget och utfall

BUDGET. Utfall. Period. Vt 2019. Ht 2019. 2019. 2018. Intäkter. Nettoomsättning. 15550. 14679. 30229. 31 397. Övriga intäkter. 930. 860. 1790. 1 839. Summa.

Budget och utfall

112 780. 138 320. 143 524. 135 408. Budget.

Budget och utfall

Periodens budget. Perioden föregående år. Ack. Utfall Ack. Budget Ack. Föregående år. Du behöver beställa rapporten i två omgångar och  Nämnd/styrelse ska fatta beslut om omprioritering inom nämndens/styrelsens nettokostnadsram. Driftsredovisning av utfall och prognos över ekonomi och  Prognosen är enligt budget genom återhållsamhet. Överförmyndaren har ett utfall som är -0,3 Mkr. Utfallet innehåller huvuddelen av arvoden till gode män som  17 feb 2020 Differensen mellan årets resultat och budgeterat resultat är 2 981 tkr.
Ostra gotaland vs osterlen nosaby

Intäkter. Nettoomsättning. 15550. 14679.

I analysarbetet måste hänsyn tas till att intäkter och kostnader ofta inte är jämt fördelade över året vilket man måste beakta när utfall jämförs mot budget och prognos. Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra företagets ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska göra inköp, anställa personal, fördela de ekonomiska resurserna med mera. Utfall är ett begrepp som visar vad som har hänt, när perioden är slut kan man jämföra budgetens siffror med utfallet.
Electrolux jobb

byggmax trollhattan oppettider
hur manga invanare har orebro
teamkansla pa jobbet
sakshi dhoni
stockholm cykelplan
sommarjobb naturvetenskap
moms faktura

2013. 2013. 2014. BUDGET. BER UTFALL. BUDGET. INTÄKTER. Tävlingsavgifter. 15000. 32900. 25000. Träningsavgifter. 21000. 10000.

Intäkter.