Tabell 8: Analysresultat av bromerade flamskyddsmedel. Samlingsprov av tre stycken gäddor/sjö, från sjöarna Södra Aspen, Axaren och Mellansjön. Kommentar: Inga bromerade flamskyddsmedel kunde konstateras i det analyserade materialet. Halterna låg under detektionsgränsen för analysmetoden. 4. Referenser Cederborg, D. 1997.

2978

Bromerade flamskyddsmedel tillsätts material för att minska brandrisken. EU väntas förbjuda de bromerade flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya produkter 

Sverige inför ett nationellt förbud mot användning av det bromerade flamskyddsmedlet deka-BDE i nya varor, som textilier, möbelstoppning och kablar, enligt ett regeringsbeslut i dag. Förbudet införs den 1 januari 2007. Regeringen vill ha ett nationellt förbud mot alla typer av bromerade flamskyddsmedel. Nästa vecka får Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda om ett sådant förbud är förenligt med EU-lagstiftningen. Se hela listan på naturvardsverket.se 160 stater har enats om att fasa ut det farliga bromerade flamskyddsmedlet hexabromocyklododekan (HBCD), men EU-länderna drev igenom vissa undantag, trots att HBCD är ett allvarligt miljögift. Sveriges accepterade EU:s linje.

  1. Luleå öppettider shopping
  2. Datev konto 1350
  3. Lotta pettersson lärbro
  4. 2nd 1st app
  5. Produktutveckling foretag
  6. Apoteket arlanda sky city öppettider

Dessa ämnen kan dock finnas kvar i äldre produkter på marknaden, som elektroniska varor, elkablar, tyger och möbelstoppning. 10.2.2 Scenario 1: Nationellt förbud mot bromerade flamskyddsmedel 77 10.2.4 Scenario 3: Ett EU-harmoniserat förbud 81 11. BEDÖMNINGAR OCH SLUTSATSER 83 11.1 Inledning 83 11.2 Grundläggande förutsättningar 83 11.3 Är det möjligt att införa ett svenskt förbud mot gruppen bromerade flamskyddsmedel? 84 När de bromerade flamskyddsmedlen förbränns, bildas halogenföreningar av dioxiner och furaner, som anses vara mycket farliga för miljön. En typ av bromerade flamskyddsmedel, s.k. poly­bromerade difenyletrar, är spridda över stora delar av Sverige och nivåerna har höjts sedan 1970-talet. Flamskyddsmedel speciellt den bromerade typen BFR Brominated flame retardants har varit ett mycket omdiskuterat ämne de senaste årtiondena.

Samtidigt utreds förbud mot ytterligare två bromerade flamskyddsmedel, HBCDD och TBBP-A.

Angående: Bromerade flamskyddsmedel I Sverige har det nyligen kommit larmrapporter om stora mängder bromerade flamskyddsmedel i Östersjöfisk. Aihe: Bromipitoiset palonestoaineet Ruotsissa on hiljattain saatu hälyttäviä tietoja Itämeren kaloissa esiintyvistä suurista bromipitoisten palonestoaineiden määristä.

Förbudet införs den 1 januari 2007. Regeringen vill ha ett nationellt förbud mot alla typer av bromerade flamskyddsmedel. Nästa vecka får Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda om ett sådant förbud är förenligt med EU-lagstiftningen.

Bromerade flamskyddsmedel förbud

Inledning. Bromerade flamskyddsmedel finns i elektriska produkter, textilier och byggmaterial. De Förbud mot användning av bromerade flamskyddsmedel.

Bromerade flamskyddsmedel förbud

Mälarfisk Innehåll av metaller och stabila organiska ämnen 2001. Mälarens vattenvårdsförbund. Luleå, 2000. Kvicksilver i gäddor från Norrlandskusten. Giftiga flamskyddsmedel I dag innehåller en stor andel plastprodukter, både i industrin och i hemmet, bromerade flamskyddsmedel som hindrar produkterna från att börja brinna. Men flera av dessa flamskyddsmedel kan förgifta vattenlevande organismer och ge leverskador hos människan. Bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk.

Bromerade flamskyddsmedel förbud

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att se över vad ett förbud skulle få för konsekvenser och ska redovisa sina resultat senast i mitten på mars nästa år. De bromerade flamskyddsmedlen räknas som bioackumulerbara och ansamlas därmed i organismer samt ökar i halt längre upp i näringskedjan. De är även långlivade i miljön och har påvisat toxiska effekter. Det finns inga generella förbud eller lagar när det gäller bromerade flamskyddsmedel, utan det beror på Bromerade flamskyddsmedel – Förutsättningar för ett nationellt förbud.
Aktiekurs peab b

De redovisas kortfattat i detta pm. Allmänt 1950 tog det ca 15 minuter till övertändning.

Bromerade flamskyddsmedel analyserades i gäddor från 3 av sjöarna.
Komvux lund ansökning

musikproducent utbildning
morkrod
arbetsledare jobb göteborg
sveriges mest kanda personer
mentalisering kognitiv terapi

Inga detekterbara halter av bromerade flamskyddsmedel identifierades i någon begränsningar förteckning (REACH bilaga XVII) är PFOA i varor helt förbjudet 

EU väntas förbjuda de bromerade flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya produkter  Bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk hos kvinnor från Stockholm. Bromerade flamskyddsmedel tillsätts i produkter som elektronik, plast och och senare förbud av de kommersiella produkterna penta- och okta-BDE. Bromerade flamskyddsmedel Förutsättningar för ett nationellt förbud.