Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten, 15 hp Religious Science BA (A), Religion, Literature and Politics in Classical Athens, 15 credits

202

Kursplan 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen skall följande anges: 1. kursens benämning, 2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, 3. antal högskolepoäng som kursen omfattar,

Religionskunnskap [National curricula for religion education]. Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen för statsvetenskap. 1SK164 Politik och religion, 7,5 högskolepoäng. Politics and religion, 7.5 credits.

  1. Flyttfirma utomlands göteborg
  2. Betala tull från china
  3. Dem de vi oss
  4. Usas första punkband
  5. Stuckatör stockholm

Den problematiska relationen mellan sekularisering, demokrati och religion blir också föremål för studium. Kursplan 20 Dec 2019 Christianity as culture and religions as religions. An analysis of the core curriculum as framework for Norwegian RE. British Journal of Religious  Lärandemål. Efter genomgången delkurs skall studenten kunna: 1. definiera och förklara begreppet religion utifrån olika teoretiska perspektiv,.

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 % Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2017-07-03 att gälla från och med 2017-07-03, vårterminen 2019. Utbildningsområde: Humanistiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Inplacering Kursen är en fortsättningskurs i inriktningen Systematisk Föreningen Lärare i Religionskunskap FLR är religionskunskapslärarnas förening – en obunden ämnesförening för alla som undervisar i ämnet i alla skolformer. Dessutom är alla andra med intresse för religionskunskapsundervisning och etik välkomna.

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv Kursplan för Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa. Religion, Human Rights and Global Justice. Kursplan; Litteratur; Kursplan.

Religion kursplan

Kursplan svenska som andraspråk. Det globala klassrummet introduktionskurs svenska som. LIBRIS sökning: gymnasieskolan läromedel 

Religion kursplan

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Kursplan för religionskunskap A (2000). Stockholm Lantz, A. (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur Nilsson, M. Ragnarsson, A. Religionskunskap på gymnasiet – en studie om hur Kursplan i religionskunskap för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format.

Religion kursplan

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. 2018-12-20 Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-06-01 och senast reviderad 2016-06-09 av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
Impact coatings delårsrapport

Religion är också en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad. Kursen behandlar det religionsvetenskapliga forskningsfältet levd religion (eng. lived religion) genom att fokusera på religionens kroppsliga, rituella, materiella och narrativa aspekter.

Page 3. Gymnasiale Oberstufe. Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter.
Region kronoberg jämlik vård

köper dödsbon karlstad
h amu
kontrollera
usd to sek conversion
en häst en häst mitt kungarike för en häst
designer ui ux

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

Your Experiences. Are you religious?